Đôn gỗ, kệ kê chậu cây nội thất bằng gỗ Tràm màu Nâu chân Tròn C42xR32cm